עדיין אין עטיפות
חבילת הרחבה עבור Sims 4, The. זה אינו מוצר עצמאי והוא דורש את המשחק המקורי.

חומרים גרפיים


חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

חיים מלאכותיים
ניהולי
אסטרטגיה
סימולטור אלוהים
פרספקטיבה גוף שלישי
הצגה תלת-ממדי
אלמנטים של משחק תפקידים Perks
מיומנויות
זרימת הזמן בזמן אמת עם הפסקות
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
עולם עולם בדוי
התחבר