עדיין אין עטיפות

סגנונות ותאורים

לוגיקה
תכונת המשחק מבוסס פיזיקה
פתרון חידות
פרספקטיבה גוף ראשון
הצגה תלת-ממדי
ז'אנר של סביבת משחק מדע בדיוני
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
התחבר