עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

פעולה
משחק יריות
תאימות לינוקס
מאפייני המשחק רב משתתפים בלבד
תכונת המשחק שלבים אקראיים
עולם פתוח
פסבדו-סגנונות משחק ארגז חול
הישרדות
פרספקטיבה גוף ראשון
הצגה תלת-ממדי
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
עולם עולם בדוי
התחבר