עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

משחק תפקידים
פרספקטיבה איזומטרי
הצגה תלת-ממדי
סוג יפני
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
עולם עולם בדוי
התחבר