סגנונות ותאורים

אסטרטגיה
תקופה היסטורית היסטוריה עתיקה
הצגה תלת-ממדי
זרימת הזמן זמן-אמת
מבוסס תורות
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
אירועים אמיתיים
עולם העולם האמיתי
התחבר