עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

ארקייד
Tower defense
תכונת המשחק מבוסס פיזיקה
פרספקטיבה גוף שלישי
הצגה תלת-ממדי
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
התחבר