עדיין אין עטיפות

אילוסטראציות2

לראות יותר


סגנונות ותאורים

נהיגה
סימולציה
תכונת המשחק עולם פתוח
תקופה היסטורית היסטוריה עכשווית
פרספקטיבה גוף ראשון
גוף שלישי
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
כלי רכב מיכון חקלאי
עולם העולם האמיתי
התחבר