עדיין אין עטיפות

סגנונות ותאורים

ניהולי
אסטרטגיה
תכונת המשחק שלבים אקראיים
הצגה דו-ממדי
ז'אנר של סביבת משחק פוסט-אפוקליפטי
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
התחבר