עדיין אין עטיפות
אנחנו מצטערים, אך עדיין אין לנו תיאור וקבצי מדיה למשחק הזה

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

פעולה
מאפייני המשחק רב משתתפים בלבד
תכונת המשחק יצור חפצים
פסבדו-סגנונות הישרדות
פרספקטיבה איזומטרי
הצגה תלת-ממדי
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
עולם העולם האמיתי
התחבר