חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

אסטרטגיה
תקופה היסטורית היסטוריה עתיקה
הצגה תלת-ממדי
זרימת הזמן זמן-אמת
סוג האירועים אירועים אמיתיים
עולם העולם האמיתי
התחבר