עדיין אין עטיפות

פרטי המשחק

שמות נוספים Persona 5: The Royal
מפתח P Studio
מוציא לאור Deep Silver Atlus U.S.A. Atlus
בפיתוח רבעון 2 2020 רבעון 2 2020
יצא 31 אוקטובר 2019

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

משחק תפקידים
תקופה היסטורית היסטוריה עכשווית
פרספקטיבה גוף שלישי
הצגה תלת-ממדי
ז'אנר של סביבת משחק בדיוני על-טבעי
סוג יפני
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
עולם העולם האמיתי
התחבר