עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
למשחק הזה יש פחות מ- 10 דירוגים של משתמשים, סטטיסטיקה מוסתרת כעת

סגנונות ותאורים

ארקייד
קצב
אסטרטגיה
פרספקטיבה מראה מהצד
הצגה דו-ממדי
זרימת הזמן זמן-אמת
התחבר