עדיין אין עטיפות

פרטי המשחק

מפתח Ghost Town Games
מוציא לאור Team17 Digital
יצא 19 נובמבר 2020 12 נובמבר 2020 10 נובמבר 2020

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין
התחבר