חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

ארקייד
מירוצים
פרספקטיבה גוף שלישי
הצגה תלת-ממדי
כלי רכב מכוניות
עולם העולם האמיתי
התחבר