עדיין אין עטיפות

פרטי המשחק

מפתח Jenkat Media
מוציא לאור iWin
יצא 18 דצמבר 2008
אתר אינטרנט רשמי

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

לוגיקה
חיפוש חפצים
התחבר