עדיין אין עטיפות

פרטי המשחק

מפתח Milestone
מוציא לאור Milestone
בפיתוח 27 ספטמבר 2018
יצא 28 יוני 2018 7 יוני 2018

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

מירוצים
ספורט
תקופה היסטורית היסטוריה עכשווית
פרספקטיבה גוף ראשון
גוף שלישי
הצגה תלת-ממדי
כלי רכב אופנועים
עולם העולם האמיתי
התחבר