עדיין אין עטיפות

סגנונות ותאורים

פעולה
משחק יריות
פסבדו-סגנונות פיראט/פריבטיר
תקופה היסטורית העתיד
פרספקטיבה גוף ראשון
גוף שלישי
הצגה תלת-ממדי
ז'אנר של סביבת משחק מדע בדיוני
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
כלי רכב מכה
עולם העולם האמיתי
התחבר