עדיין אין עטיפות

פרטי המשחק

מפתח Mirage Game Studios
מוציא לאור HandyGames
יצא 1 אוקטובר 2020 1 אוקטובר 2020 24 ספטמבר 2020
כל המהדורות ▾
24 ספטמבר 2020 23 ספטמבר 2020 17 אוקטובר 2019
אתר אינטרנט דף המשחק של Steam

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

ניהולי
פרספקטיבה איזומטרי
הצגה תלת-ממדי
זרימת הזמן זמן-אמת
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
התחבר