עדיין אין עטיפות
אנחנו מצטערים, אך עדיין אין לנו תיאור וקבצי מדיה למשחק הזה

פרטי המשחק

מפתח Reptile
מוציא לאור Reptile Oizumi Amuzio
בפיתוח קיץ 2019 יולי 2019
יצא 24 אוקטובר 2018
אתר אינטרנט רשמי

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

ארקייד
Fighting
ספורט
בדיוני
פסבדו-סגנונות Beat 'em up
פרספקטיבה מראה מהצד
הצגה תלת-ממדי
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
התחבר