חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

אסטרטגיה
RTS
תקופה היסטורית העתיד
פרספקטיבה מבט מלמעלה
הצגה דו-ממדי
ז'אנר של סביבת משחק פוסט-אפוקליפטי
מדע בדיוני
זרימת הזמן זמן-אמת
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
עולם העולם האמיתי
התחבר