חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

ארקייד
פסבדו-סגנונות Beat 'em up
משחק חברה
פרספקטיבה מראה מהצד
מבט מלמעלה
הצגה תלת-ממדי
התחבר