עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
למשחק הזה יש פחות מ- 10 דירוגים של משתמשים, סטטיסטיקה מוסתרת כעת

סגנונות ותאורים

משחק תפקידים
תכונת המשחק עולם פתוח
תקופה היסטורית ימי הביניים
פרספקטיבה גוף ראשון
הצגה תלת-ממדי
חיות אמיתיות סוסים
אלמנטים של משחק תפקידים מיומנויות
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
עולם העולם האמיתי
התחבר