עדיין אין עטיפות

סגנונות ותאורים

אסטרטגיה
4X
תאימות לינוקס
תקופה היסטורית היסטוריה עתיקה
פרספקטיבה מבט מלמעלה
הצגה דו-ממדי
זרימת הזמן מבוסס תורות
עולם העולם האמיתי
התחבר