עדיין אין עטיפות

חומרים גרפיים

פרטי המשחק

מפתח Dark Energy Digital
מוציא לאור Deep Silver
יצא 29 אוקטובר 2009 28 אוקטובר 2009 28 מאי 2009

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

ספורט
בריכה
הצגה תלת-ממדי
התחבר