עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

משחק תפקידים
פרספקטיבה מראה מהצד
מבט מלמעלה
הצגה דו-ממדי
ז'אנר של סביבת משחק בדיוני על-טבעי
סוג מראה רטרו
זרימת הזמן מבוסס תורות
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
התחבר