עדיין אין עטיפות
חבילת הרחבה עבור Icewind Dale. זה אינו מוצר עצמאי והוא דורש את המשחק המקורי.

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
31 שחקנים 78% Full list

סגנונות ותאורים

משחק תפקידים
זחילה במבוכים
היקום בדיוני ממלכות נשכחות
פרספקטיבה איזומטרי
הצגה דו-ממדי
אלמנטים של משחק תפקידים מבוסס חבורה
ז'אנר של סביבת משחק פנטזיה
זרימת הזמן בזמן אמת עם הפסקות
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
עולם עולם בדוי
התחבר