עדיין אין עטיפות
אנחנו מצטערים, אך עדיין אין לנו תיאור וקבצי מדיה למשחק הזה

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

פעולה
משחק יריות
פרספקטיבה גוף ראשון
גוף שלישי
הצגה תלת-ממדי
סוג יפני
VR support HTC Vive
Oculus Rift
PlayStation VR
עולם עולם בדוי
התחבר