עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

ארקייד
מטווח
פרספקטיבה גוף ראשון
הצגה תלת-ממדי
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
VR support HTC Vive
Oculus Rift
PlayStation VR
עולם העולם האמיתי
התחבר