חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

ארקייד
תכונת המשחק שלבים אקראיים
פסבדו-סגנונות Beat 'em up
פרספקטיבה איזומטרי
הצגה תלת-ממדי
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
עולם עולם בדוי
התחבר