עדיין אין עטיפות

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
41 שחקנים 74% Full list

סגנונות ותאורים

ניהולי
אסטרטגיה
תאימות iPad
לינוקס
פרספקטיבה איזומטרי
הצגה דו-ממדי
זרימת הזמן זמן-אמת
התחבר