עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
למשחק הזה יש פחות מ- 10 דירוגים של משתמשים, סטטיסטיקה מוסתרת כעת

סגנונות ותאורים

סגנון חיים
עולם וירטואלי
תאימות לינוקס
תכונת המשחק יצור חפצים
עולם פתוח
פסבדו-סגנונות משחק ארגז חול
פרספקטיבה מבט מלמעלה
הצגה דו-ממדי
סוג מראה רטרו
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
התחבר