עדיין אין עטיפות
אנחנו מצטערים, אך עדיין אין לנו תיאור וקבצי מדיה למשחק הזה

פרטי המשחק

מפתח Sports Interactive
מוציא לאור Sega
יצא 2 נובמבר 2018 1 נובמבר 2018

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

ניהולי
ספורט
כדורגל
תאימות iPad
תקופה היסטורית היסטוריה עכשווית
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
עולם העולם האמיתי
התחבר