חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

סגנון חיים
ניהולי
ספורט
כדורגל
תאימות iPadOS
תקופה היסטורית היסטוריה עכשווית
הצגה דו-ממדי
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
עולם העולם האמיתי
התחבר