עדיין אין עטיפות

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
168 שחקנים 70% Full list
74% 17

סגנונות ותאורים

חקר העולם
תקופה היסטורית היסטוריה עכשווית
פרספקטיבה גוף ראשון
הצגה תלת-ממדי
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
עולם העולם האמיתי
התחבר