עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
למשחק הזה יש פחות מ- 10 דירוגים של משתמשים, סטטיסטיקה מוסתרת כעת

סגנונות ותאורים

משחק תפקידים
אסטרטגיה
טקטיקות
תאימות לינוקס
פרספקטיבה איזומטרי
הצגה דו-ממדי
ז'אנר של סביבת משחק פנטזיה
סטימפאנק
זרימת הזמן מבוסס תורות
התחבר