עדיין אין עטיפות
חבילת תוכן (DLC) אשר משנה את Fell Seal: Arbiter's Mark. זה לא מוצר עצמאי, הוא דורש את המשחק המקורי.

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

משחק תפקידים
אסטרטגיה
טקטיקות
תאימות לינוקס
פרספקטיבה איזומטרי
הצגה דו-ממדי
ז'אנר של סביבת משחק פנטזיה
סטימפאנק
זרימת הזמן מבוסס תורות
התחבר