עדיין אין עטיפות
אנחנו מצטערים, אך עדיין אין לנו תיאור וקבצי מדיה למשחק הזה

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
למשחק הזה יש פחות מ- 10 דירוגים של משתמשים, סטטיסטיקה מוסתרת כעת

סגנונות ותאורים

הרפתקאות
פסבדו-סגנונות הישרדות
פרספקטיבה גוף שלישי
הצגה 3D models on 2D backgrounds
ז'אנר של סביבת משחק פנטזיה
אימה
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
עולם עולם בדוי
התחבר