עדיין אין עטיפות

חומרים גרפיים


חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

ארקייד
לקפוץ ולרוץ
פרספקטיבה מראה מהצד
הצגה דו-ממדי
ז'אנר של סביבת משחק ספרות בלשית
מדע בדיוני
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
עולם עולם בדוי
התחבר