עדיין אין עטיפות

צילומי מסך6

מסונן
הכל

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

פעולה
תכונת המשחק עולם פתוח
פסבדו-סגנונות הישרדות
פרספקטיבה גוף ראשון
ז'אנר של סביבת משחק היסטוריה אלטרנטיבית
אימה
מדע בדיוני
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
עולם העולם האמיתי
התחבר