חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

סרט אינטראקטיבי
תאימות iPadOS
תקופה היסטורית היסטוריה עכשווית
הצגה דו-ממדי
ז'אנר של סביבת משחק ספרות בלשית
בדיוני על-טבעי
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
עולם העולם האמיתי
התחבר