עדיין אין עטיפות
חבילת הרחבה עבור Dead Cells. זה אינו מוצר עצמאי והוא דורש את המשחק המקורי.

התחבר