עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

משחק תפקידים
Action RPG
פרספקטיבה מראה מהצד
הצגה דו-ממדי
ז'אנר של סביבת משחק פנטזיה
אימה
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
עולם עולם בדוי
התחבר