עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
למשחק הזה יש פחות מ- 10 דירוגים של משתמשים, סטטיסטיקה מוסתרת כעת

סגנונות ותאורים

משחק תפקידים
Action RPG
תאימות לינוקס
תכונת המשחק פתרון חידות
תקופה היסטורית העתיד
פרספקטיבה מבט מלמעלה
הצגה דו-ממדי
סוג מראה רטרו
התחבר