עדיין אין עטיפות
אנחנו מצטערים, אך עדיין אין לנו תיאור וקבצי מדיה למשחק הזה

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

הרפתקאות
תאימות iPad
אירוע היסטורי המלחמה הקרה
תקופה היסטורית היסטוריה עכשווית
הצגה דו-ממדי
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
אירועים אמיתיים
עולם העולם האמיתי
התחבר