עדיין אין עטיפות

חומרים גרפיים


חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

הרפתקאות
תקופה היסטורית היסטוריה עכשווית
הצגה דו-ממדי
ז'אנר של סביבת משחק פנטזיה
מדע בדיוני
סוג מראה רטרו
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
עולם העולם האמיתי
התחבר