עדיין אין עטיפות

צילומי מסך48

מסונן
הכל

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
למשחק הזה יש פחות מ- 10 דירוגים של משתמשים, סטטיסטיקה מוסתרת כעת

סגנונות ותאורים

אסטרטגיה
Wargame
אירוע היסטורי מלחמת העולם השנייה
תקופה היסטורית היסטוריה עכשווית
הצגה תלת-ממדי
זרימת הזמן מבוסס תורות
כלי רכב מטוסי קרב
עולם העולם האמיתי
התחבר