צילומי מסך30

מסונן
הכל

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

בדיון אינטראקטיבי
רומן חזותי
תקופה היסטורית היסטוריה עכשווית
הצגה דו-ממדי
ז'אנר של סביבת משחק ספרות בלשית
מדע בדיוני
סוג יפני
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
עולם העולם האמיתי
התחבר