עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

ארקייד
Fighting
תאימות iPadOS
מאפייני המשחק רב משתתפים בלבד
מקוון בלבד
פסבדו-סגנונות Beat 'em up
פרספקטיבה מראה מהצד
הצגה דו-ממדי
התחבר