עדיין אין עטיפות

Expansions and additional content for the game


חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
33 שחקנים 79% Full list

סגנונות ותאורים

אסטרטגיה
RTS
אירוע היסטורי מלחמת העולם השנייה
תקופה היסטורית היסטוריה עכשווית
פרספקטיבה איזומטרי
הצגה דו-ממדי
זרימת הזמן זמן-אמת
סוג האירועים אירועים אמיתיים
עולם העולם האמיתי
התחבר