עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

ארקייד
Shoot 'em up
משחק תפקידים
Action RPG
תאימות לינוקס
פרספקטיבה מבט מלמעלה
הצגה דו-ממדי
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
עולם עולם בדוי
התחבר